ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004003 מתאריך 30/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 061תיחום שטח והסדרת יעודים , מושב בית הלל30/06/2004
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1030שינוי בהוראות בניה, נצרת05/08/2004
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 50קביעת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, עראבה16/06/2004
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 02/ 81איחוד וחלוקה בהסכמה , שינוי בקו בנין.22/02/2004
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 03/ 44קביעת גודל מגרש מינימלי, דיר חנא08/01/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 032איחוד וחלוקה, חלקה 95, בית הלל
הגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ 181/ 6שינוי קו בנין, רום גולן, אזור תעשיה גולני13/10/2004
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2003/ 58שינוי קו בנין צידי, כפר הורדים30/06/2004
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2003/ 34שינוי הוראות תכנית ג/ 8250 , שלומי22/07/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 43שינוי קווי בנין, קביעת גודל מגרש מינימלי וניוד אחוזי בניה, סחנין26/04/2006
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 6998/ 2שינוי קו בנין, ותכסית, רובע קדמה, קצרין29/04/2004
אצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 032שינוי הוראות קו בנין, מטולה31/10/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 01/ 05איחוד וחלקוה בהסכמת בעלי הקרקע ושינוי קו בנין והרחבת דרך, אעבלין13/09/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 01הרחבת מרכז מזון, נהלל10/02/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 03/ 06חלוקה בהסכמה, והרחבת דרך , שפרעם13/09/2004
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 01/ 17שינוי קו בנין , כפר מנדא13/09/2004
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 03/ 83איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר מנדא
תוכניתצפ/ מק/ 29שכונת "הברך", רמת רזים, צפת
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 76שינוי קו בנין, אעבלין13/09/2004
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1494הרחבת דרך לצורך הקמת כיכר, קרית שמונה09/03/2005
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 301/ 120/ 2שינוי קו בנ ין, קצרין29/04/2004
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 134/ 16שינוי קו בנין , רובע אפק, קצרין29/04/2004