ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004023 מתאריך 11/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
שפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 04/ 2תכנית שינוי למפורטת
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 04/ 2בנית קיר תומך
הגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים75/ 04/ 2הקמת קוטג' 3 קומות בשטח 571 מ"ר