ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004015 מתאריך 14/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכותוכניתג/ 10895תכנית מתאר לעכו העתיקה04/09/2007
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11910שינוי יעוד משטח חקלאי לגידול בעלי חיים, מעיליא
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11923שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק בכביש צומת חנניה עמיעד01/11/2012
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12412קבוץ מגידו31/08/2005
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
משגב, אבטליוןתוכניתג/ 13278הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 985731/08/2005