ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004004 מתאריך 30/04/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 060איחוד חלקות וחלוקה מחדש, שדה אליעזר13/10/2004
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 82שינוי קו בנין מגרש 14/1 עראבה19/08/2004
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 02/ 15איחוד וחלוקה מחדש של שטח למבני ציבור ושצ"פ, שעב.
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 15שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע22/07/2004
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ גל/ מק/ 60שינוי קו בנין, גדעונה
גולן, קלעתוכניתגו/ מק/ 11246/ 02הגדלת גוד מגרשי מוגירם א, קלע אלון18/05/2000
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 10איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט19/08/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 35שינוי קו בנין, ריינה13/09/2004
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 911/ 12שינוי קו בנין, בוסמת טבעון31/07/2005
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 20חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה., עין מאהל
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 36שינוי קו בנין, יוקנעם עילית22/03/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 082איחוד וחלוקה, בהסכמה, שדה אליעזר
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 083איחוד וחלוקה בהסכמה, והקמת תחנת תידלוק, כפר בלום
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 28שינוי קו בנין, רמת ישי13/09/2004
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 30שינוי קו בנין, רמת ישי13/09/2004
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1047שינוי קו בנין , גודל מגרש וגובה, נצרת02/11/2004