ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2004016 מתאריך 07/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יקנעם עיליתתוכניתג/ 11085דרך גישה למקלט ושינוי יעוד שטח ציבורי למגורים ב', יקנעם עילית.24/04/2006
נצרתתוכניתג/ 13133תכנון מפורט של אזור בניה מוצע
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13440שינוי תוואי דרך וחלוקה למגרשים
עפולהתוכניתג/ 13910רח' האגוז - שינוי לג/במ/ 20623/09/2004
נצרתתוכניתג/ 14037ביטול תכנית דרך מאושרת:נצרת
נצרתתוכניתג/ 14035שינוי בהוראות וזכויות בניה-נצרת:
נצרת עיליתתוכניתג/ 14164אזור מגורים - שכונת שלום-נצרת עילית:08/02/2005
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14136שינוי במיקום צומת-עילוט:24/04/2006
נצרתתוכניתג/ 14210שינוי בהוראות וזכויות בניה-נצרת:
יזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 14289יקנעם מושבה11/09/2012
נצרתתוכניתג/ 14331שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת דרך גישה-נצרת27/03/2006
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14309שכונה דרום מזרחית-כפר כנא
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14368שינוי בהוראות וזכויות בניה - רמת ישי29/03/2007
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל28/08/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14363שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14362הקטנת סובה ושינוי בקו בנין-ריינה16/02/2006
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרה29/03/2007
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14415הרחבת שטח למגורים-יפיע
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14409שינוי בתוואי הדרך-עילוט
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14411הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה19/06/2006