ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2004011 מתאריך 14/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרת, נצרת עיליתתוכניתג/ 11017תעשיות רכב בע"מ, נצרת עילית17/01/2005
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 10341תכנון שטח המיועד לתכנון בעתיד ושינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע20/12/2005
עמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 11808שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחד17/01/2005
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתח08/06/2005
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12319יעוד שטח לצבורי פתוח29/12/2005
עכותוכניתג/ 12719לגיטימציה למכולת בתןך מגרש מגורים29/12/2005
נצרת עיליתתוכניתג/ 13027שינוי לתכנית ג/ 4560 רח' עצמון, נצרת עילית08/06/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13456הרחבת שטח לתעשיה03/05/2005
נהריהתוכניתג/ 13575פארק ציבורי "גיל כל גיל"
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13600שינוי יעוד משטח בית העלמין למבני ציבור
טבריהתוכניתג/ 13802טבריה - שינוי לתכנית ג 684727/09/2005
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13966ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:14/11/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14259הגדלה נקודתית של זכויות בניה הקטנת קווי בנין בדרך 805, סכנין
משגב, מכמניםתוכניתג/ 14454מכמנים הסדרה א
גולן, רמותתוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמות26/02/2007
עמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 14649קיבוץ שדה נחום- הוראות בניה13/09/2005
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 14645הרחבת מושב מעלא גמלא ב- 38 יחידות דיור בתחום04/09/2007