ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004027 מתאריך 29/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 04/ 2לגיטימציה לבית קיים
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 04/ 2לגליזציה למבנה עזר
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 04/ 2אי מתן החלטה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 04/ 2בנין חדש שמורכב מ- 3 קומות