ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2004021 מתאריך 04/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13367שינוי יעוד ושינוי קווי בנין במגרש 34
משגב, חוסנייהתוכניתג/ 13668שינוי לתכנית מתאר חוסניה ג/10619
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13721תחנת תדלוק - בוקעתא
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13811שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים ומגורים משולב במסחר24/07/2005
הגליל המרכזי, משגב, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13833תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:19/03/2006
מרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 13975קידוח כלנית 7 - בין כדרים לכלנית:
גולן, קשתתוכניתג/ 14143מיפעל מיצים מושב קשת:
גולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 14145קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:08/01/2009
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14178שינוי לתכנית ג/ 6235 המאושרת, במושב אבן מנחם:20/11/2006
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14261שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בצפון מערב ראמה:
משגב, סלמהתוכניתג/ 14276שינוי יעוד מחקלאי למגורים-סאלמה
משגב, סלמהתוכניתג/ 14274שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - סאלמה
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14377שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מעורב מסחר ומגורים והקטנת קווי בנין מדרך 804
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14339שינוי יעוד למגורים א' 3, שינוי לתכנית ג/ 5180-ינוח
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14403שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך, שינוי לג/8060-כסרא-שכונה מזרחית05/02/2006
מעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 14394תעשיה ליד עין ריחן - עין קניה
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14599שנוי תוואי דרך וקווי בניו, ינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14604שינוי יעוד מחקלאי למגורים,שפ"פ ודרך שינוי לג/ 5180
קצריןתוכניתג/ 14595שינוי מס' יח"ד רובע בתרא, קצרין
קצריןתוכניתג/ 14597שינוי מס' יח"ד דיור, רובע קדמה, קצרין
קצריןתוכניתג/ 14596שינוי מס' יח"ד במגרש "בני ביתך", רובע אפק, קצרין
קצריןתוכניתג/ 14594הגדלת מס' יח"דבמגרש, בנה ביתך, קצרין09/07/2006