ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2004013 מתאריך 08/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהתוכניתג/ 11385מורדות טבריה ב' , מתאר 111/09/2012
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתאר02/08/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12808הסדרת מערכת דרכים מקומית05/02/2006
טבריהתוכניתג/ 12970מרכז קליטה טבריה15/02/2007
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14463פיצול נחלה בעין העמק11/09/2007
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 14567שנוי אחוזי בניה במגרש 28, דבוריה14/12/2004
עפולהתוכניתג/ 14571הגדלת זכויות בניה - מרכז העיר, עפולה14/12/2004
הגליל העליון, דןתוכניתג/ 14614קיבןץ דן08/08/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 14683כפר יהושוע - הרחבה ג'
הגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 14720מושב שאר ישוב
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14706שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14719הגדלת נחלות- בישוב כחל28/08/2006
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 14791יעוש שטח לאזור מגורים-דרום מג'אר
הגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 14858הוראות לאזור תעשיה קיבוץ סאסא18/05/2005
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 14434תכנית מתאר כפר דחי