ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2004014 מתאריך 20/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10633אילניה - מגורים מקטע ב', שינוי למתאר.25/01/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 9839שנוי יעוד מגרש 238 משצ"פ, לאזור תעשיה, מגדל העמק15/03/2005
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 9983שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', יסוד המעלה, שינוי למתאר15/03/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12476שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לול בצפון מערב ירכא08/02/2005
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12491שכונת מגורים בצפון מערב נחף
עכותוכניתג/ 12530מגורים עם חזית מסחרית בפינת רחובות הרצל ורמז29/03/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12786תכנית מפורטת - מרכז כפר מנדא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12785תכנית מפורטת - שכונה מערבית כפר מנדא.
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12784תכנית מפורטת - שכונה מזרחית - כפר מנדא21/05/2007
נצרתתוכניתג/ 12846ריתכנון אזור התעשיה נצרת
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12871שינוי יעוד מחקלאי למגורים.24/02/2005
מטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 13031תחנת שאיבה שבי - ציון
מטה אשרתוכניתג/ 13167מאגר מעלות, געתון ב',17/04/2005
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13461הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קווי בנין ומס' קומות ולגיטימציה לקיים במרכז דייר חנא08/02/2005
נצרתתוכניתג/ 13551תיכנון אזור מחצבה לאיזור מגורים ותעסוקה04/09/2008
עפולהתוכניתג/ 13648קיוקסים15/03/2005
מטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 13730תכנית מפורטת למגורי החברים27/02/2006
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13862שינוי תוואי דרך מס' 8 והצרתו, במערב עראבה:07/07/2005
עפולהתוכניתג/ 13912מתחם קופ"ח - מתחם הגן:03/03/2005
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13959שינוי תוואי מס' 13 במרכז דיר חנא:08/02/2005
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14086הרחבת דרך וחיבור לדרך מס' 8915/02/2005
נצרת עיליתתוכניתג/ 14515שיקום מחצבת הר הקפיצה- נצרת עלית04/09/2008
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14554חצור הגלילית שיקום עירוני23/10/2006
הגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 14664תכנית מתאר צנדלה29/06/2009
עמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 14758קיבוץ אלומות22/03/2007
עמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 14819קיבוץ בית זרע- הסדרה והרחבה
הגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 14916תכנית מתאר מוקיבלה20/03/2008
הגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 14936היפודרום ומרכז ספורט אזורי08/08/2007