ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004006 מתאריך 30/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 4שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה22/03/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 012שינוי קו בנין צדדי ומזרחי, רמות נפתלי31/08/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 80חלוקת חלקה ושינוי קווי בנין, סחנין
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 078שינוי קו בנין קדמי לצורך מתן לגיטימציה למבנים קיימים, רמות נפתלי09/01/2006
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ גבמ/ 143/ 9פיצול דירות, גבעת רם , כרמיאל
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 43שינוי קווי בנין, קביעת גודל מגרש מינימלי וניוד אחוזי בניה, סחנין26/04/2006
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 9איחוד וחלוקה ושינוי בהוראות בניה, עין מאהל01/09/2004
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 6765/ 2שינוי קו בנין, לפי התשריט, כאוכב אל היג'א14/12/2004
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 10איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט19/08/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתמג/ מק/ 2004/ 3שינוי קו בנין צדדי ואחורי, חוסן11/04/2005
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתמג/ מק/ 2004/ 9שינוי קו בנין, ינוח01/09/2004
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתגמ/ מק/ 11749/ 286שינוי קו בנין קדמי, כפר תבור22/02/2005
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 027שינוי קו בנין , הרחבה ה', יסוד המעלה
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 03/ 43שינוי קו בנין, כפר מנדא17/07/2005
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 554/ 3פארק חריש, עפולה01/09/2004
הגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתגע/ מק/ 084איחוד וחלקוה בהסכמה, כפר הנשיא30/06/2005
משגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 3805/ 2איחוד וחלוקת מגרש, עצמון ,01/12/2004
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 13259/ 2שינוי קו בנין צדדי, עפולה01/09/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 04/ 23חלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין, סחנין01/12/2004
נהריהתוכניתג/ נה/ מק/ 59שינוי הוראות תכנית - נהריה הירוקה,22/12/2004
גולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 11964/ 37איחוד וחלוקה , מגרש 37, רמות28/02/2005