ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004031 מתאריך 15/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 03/ 2מתקן שידור קטן
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 03/ 2תוספת בנייה לדירים קיימים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 03/ 2שימוש חורג ממבני משק למבני מגורים לעובדים זרים
מבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 04/ 2מתן טופס 4
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים + תוספת 3 יח"ד
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 04/ 2שינוי בחזיתות פתיחת חלון, מעקה לגג
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת 3 יחידות דיור
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים99/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים