ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2004027 מתאריך 06/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11663שנוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ושנוי תואי דרך
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 12279שינוי תקנוני לקיבוץ גניגר31/08/2005
משגב, לבוןתוכניתג/ 12712לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש14/12/2004
יזרעאליםתוכניתג/ 12979קידוח שימרון 5
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 13303רפקור בע"מ ביטול דרך והרחבה12/12/2007
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13662דרך היקפית פנימית במערב כפר תבור
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13925ביטול חלק מצומת דרכים מס' 3 8 ו - 25 בעראבה:
מבוא העמקים, נצרת, ריינהתוכניתג/ 13963שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית גישה-ריינה:03/03/2005
מרום הגלילתוכניתג/ 13979מוסד דתי מוסלמי-מבנה קבר - גוש חלב:20/02/2008
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13977שנוי לתכנית ג/ 8060 בכסרא סמיע:
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14063שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים-כפר מסר:14/12/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14236שינוי תוואי דרך גישה, הקטנת קווי בנין, גודל מגרש במרכז סחנין:08/06/2005
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14490מסוף תחבורתי שלומי04/09/2006
הגליל העליוןתוכניתג/ 14518קידוח חולה 7
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14528שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים מג'ד אל כרום
הגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 14572הגדלת אחוזי בניה כפר זיתים
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14608שנוי יעוד משטח צבורי פתוח ומגורים, לשטח מגורים ודרך גישה, דיר חנא03/05/2005
מגדל העמקתוכניתג/ 14657תוספת זכויות, רחוב הגפן, מגדל העמק23/05/2006
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14637שנוי יעוד נקודתי ממגורים ומסחר למלאכה מסחר ומשרדים, עראבה15/02/2007
משגב, צוריתתוכניתג/ 14625שנוי לתכנית מפורטת ג/ במ/127, צורית
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 14684קידוח שמרון - 7, כפר החורש ליד מגדל העמק08/11/2005
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 14722שינוי בקוי בנין וחלוקה למגרשים, זרזיר23/01/2008
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14700הרחבת שטח בית ספר והתווית דרך, סכנין09/07/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14756שינוי יעוד משצ"פ למגרש מגורים א', לגיטימציה לבניה, שכונת ממ"י, ירכא
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 14786ביטול דרך, ראש פינה20/08/2007
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 14805אפשרות להקמת מוסדות ציבור, כפר תבור29/12/2005
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 14799שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כאוכב
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 14798ביטול קטע מדרך 16 והפיכתו לשביל הולכי רגל, סמיע
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14794שינוי יעוד משטח לתכנון עתידי וחניה לשטח למבני צבור, שלומי17/12/2008
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14790שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי, כפר מיסר05/04/2005
הגליל התחתוןתוכניתג/ 14822מועדון "טראק", אזור תעשיה גולני
עפולהתוכניתג/ 14853פנחסוב, איחוד וחלוקה, רח' הקונגרס הציוני, עפולה24/07/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14832שנוי אחוזי בניה במגרש 270, מעונה05/01/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14829שינוי יעוד למבני ציבור, מעונה23/07/2007
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14955שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום08/11/2005