ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004035 מתאריך 17/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 04/ 2תביעת פיצויים
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 04/ 2הצבת בית תקשורת
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 04/ 2מגורים יחידה אחת
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 04/ 2פחרי אבו ריש