ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004026 מתאריך 11/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלתוכניתג/ 9941מרכז תעשיה ומסחר, שינוי למתאר05/04/2005
נצרתתוכניתג/ 9557חלוקת מגרשים לבניה, שינוי למתאר, נצרת.
עכותוכניתג/ 9935שינוי יעוד מאזור נופש לתחנת תידלוק ושירותי דרך.05/11/2002
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10293שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ומלאכה קלה, התויית דרך גישה מס' 62, שינוי למתאר02/02/2004
צפתתוכניתג/ 12316מבני ציבור ברמת רזים
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'03/03/2005
נהריהתוכניתג/ 12913העברת אחוזי בניה בין יעודים שלא באותה תכנית24/02/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 13645תל-עדשים08/06/2005
מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 13776כביש 77, דרכי שרות לחקלאות בקטע צומת ציפורית-צומת בית רימון
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13896הרחבת דרך - שינוי תכנית ג/ 685:18/05/2005
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13938הקטנת שטח למבנה ציבור:13/03/2007