ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004044 מתאריך 21/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 04/ 2סככה ומחסן חקלאי
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 04/ 2תוספת בניה לבית קיים
הגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 04/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאיים
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 04/ 2מחסן חקלאי ודיר צאן בשטח 675 ממר
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 04/ 2הקמת מחסן חקלאי
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 04/ 2תוכנית שינויים
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 04/ 2תוכנית שינויים