ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004045 מתאריך 11/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 04/ 2פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק שרותי דרך ופיתוח שטח
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 04/ 2מגורים יחידה אחת
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 04/ 2הקמת מתקן שידור קטן
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 04/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 04/ 2בנית מדרגות חיצוניות