ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2004014 מתאריך 15/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 12910שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף31/08/2011
מעלה הגלילתוכניתג/ 13170תחנת עין זיו18/05/2005
עמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 13376מחצבת מעלה אלישע
גולן, מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13607שמורת טבע, יער אודם
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13978מחפורת הר אודם, הר אודם
גולן, מרום גולןתוכניתג/ 13980שמורת טבע הר אביטל- הר בנטל
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14192תחנת תידלוק דרך 782-טמרה:
גולן, גבעת יואבתוכניתג/ 14735הסדרת שטח לתיירות, קרוואן פארק, גבעת יואב
גולןתוכניתג/ 14752שמורת טבע, מסיל עסניה03/11/2005
גולן, אפיקתוכניתג/ 14772שיקום מחצבת אפיק15/02/2007