ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2004019 מתאריך 08/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחיתוכניתג/ 11393שכונת מגורים במנחמיה, מתאר 107/07/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 10627הסדרת מגורים במנשיה זבדה, שינוי למתאר.05/04/2005
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתח08/06/2005
הגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 12682איילת השחר - תכנית מתאר15/03/2005
גולן, אל-רוםתוכניתג/ 13314תכנית מתאר לקיבוץ אל-רום15/03/2005
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13700הרחבה ושינוי לתכנית מתאר ג/ 5180 - ינוח17/08/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 14051הסדרת דרכים ושטח מגורים בקיבוץ דברת
גבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14092הרחבת איזור מגורים (צפון מזרח)
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14059שנוי בזכויות בניה, במושב מעונה, שינוי לתכנית ג/ 9737:05/04/2005
משגב, כישורתוכניתג/ 14183כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור
משגב, כישורתוכניתג/ 14181אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור
משגב, כישורתוכניתג/ 14180אזור צפוני, שינוי לג/ 3304, כישור
משגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 14453שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14578שינוי יעוד משטחו חקלאי לשטח בניני ציבור ודרך.
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 14470הגדלת מגרשים , מעלא גמלא05/04/2005
גולן, רמותתוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמות26/02/2007
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 14702שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וליגיטימציה למבנה קיים,דיר אל אסד20/12/2005
מרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 14736שינוי יעוד קרקע וגבולות מגרשים במושב כרם בן זמרה.22/07/2009
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14494שכונת מגורים דרומית יפיע10/04/2011
הגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 14936היפודרום ומרכז ספורט אזורי08/08/2007