ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004051 מתאריך 09/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 04/ 2חוקיות לבנין קיים
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 04/ 2חוקיות בניין קיים
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 04/ 2מגורים
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 04/ 2לגיטימציה לקקים מוסכים + משרדים + חנויות
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 04/ 2תוכנית שינויים
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 04/ 2תוכנית שינויים
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 04/ 2חידוש החלטה
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 04/ 2מגורים יחידה אחת לגיטימציה