ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004010 מתאריך 30/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 4שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה22/03/2005
הגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 75חלוקה ואיחוד מגרשים, שינוי קו בנין, טייבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין19/06/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 53איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/05/2005
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 134/ 20שינו קו בנין, מגרש 99, שיאון 99, רובע אפק, קצרין28/02/2005
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 9532/ 13שינוי קו בנין, עבור ליטות מיגון חלון ממ"ד, קצרין28/02/2005
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 134/ 19שינוי קו בנין, רח' כנרות 53, רובע אפק, קצרין28/02/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10137/ 04/ 37שינוי נקודתי בקווי בנין, עראבה13/08/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 2004/ 23שינוי יעוד משטח ממגורים א' ושטח פרטי פתוח למגורים א' ושטח פרטי פתוח, מצפ הילה21/04/2005
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 01שינוי קו בנין, שעב17/07/2005
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 2406/ 291שינוי קו בנין צדדי, כפר מיסר19/06/2005
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 11634/ 031שינוי קו בנין, טובא זנגריה22/03/2005
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתמנ/ מק/ 0704שינוי קו בנין, פסוטה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 14שינוי קו בנין צידי, עפולה10/05/2005
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 023איחוד וחלוקה, יסוד המעלה31/10/2005
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 0904שינוי קו בנין, גוש חלב
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1054שינוי הוראות בינוי וקווי בנין, נצרת03/03/2008
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק 12535/ 22חלוקה ללא הסכמה, יפיע10/10/2005