ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004056 מתאריך 14/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 04/ 2תביעת פיצויים
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 04/ 2ערר על תיקון חוות דעת שמאית
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 04/ 2הריסת מבנה חנייה ובנית 2 יחידות דיור
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 04/ 2מגורים - ארבע יחידות
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 04/ 2התנגדות למבנה מסחרי
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 04/ 2התנגדות ללגיטימציה לתוספת בנייה
מבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 04/ 2טופס 4
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 04/ 2תשריט חלוקה
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 04/ 2תשריט איחוד וחלוקה