ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2005004 מתאריך 17/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 13138קיבוץ כפר החורש
הגליל המזרחי, עמק הירדן, עמק המעיינות, יבנאלתוכניתג/ 13436מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)16/12/2010
יזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14047יער אליקים22/12/2011
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 14937יער מגידו24/12/2009
הגליל התחתוןתוכניתג/ 15009יער לביא08/02/2010