ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004059 מתאריך 28/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים258/ 04/ 242 יח"ד בשני בניני מגורים
הגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 04/ 2לגיטימציה לחניה
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 04/ 2בניין חדש
מבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 04/ 2התקנת מתקן תקשורת הכולל תורן לאנטנות
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 04/ 2פרגולה וגגון