ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005003 מתאריך 11/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 04/ 2אי מתן טופס 4
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 04/ 2סרוב הועדה המקומית לאשר בנין מחסנים על שטח חקלאי
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 04/ 2מגורים
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
מגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 04/ 2הצבת תורן ואנטנות
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 04/ 2תוספת יחידות קוטג' מעל בנין קיים