ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004011 מתאריך 30/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 03/ 21הרחבת דרך מחברת , עראבה
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 45הקטנת קו בנין ולגיטימציה לקיים, עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 70שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/03/2005
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 1הסדרת קווי בנין קודתיים בהתאם לבניה קיימת, גבעת אבני31/10/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 80חלוקת חלקה ושינוי קווי בנין, סחנין
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 02שינוי יעוד ממגורים ב' לשצ"פ, ציפורי31/05/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 01/ 05איחוד וחלקוה בהסכמת בעלי הקרקע ושינוי קו בנין והרחבת דרך, אעבלין13/09/2004
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 04/ 6שיוני קו בנין בהתאם לקיים והרחבת דרך, דיר חנא31/03/2005
צפתתוכניתצפ/ מק/ 30החלפתשטחים לצורך מתן מענה לצרכי ציבור, צפת31/07/2005
גולן, נובתוכניתגו/ מק/ 12340/ 01איחוד וחלוקה, מושב נוב
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 04/ 46שינוי קו בנין, ביר אל מכסור31/05/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 04/ 45שינוי קו בנין, שפרעם10/05/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 05שינוי מיקום שטחים ביעוד מגורים, ציפורי30/06/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 105הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין, רמות נפתלי17/07/2005
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1051שינוי קו בנין, נצרת
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 3שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת , גבעת אבני07/09/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 02שינוי קו בנין, בית לחם הגלילית22/08/2005
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 01שינוי קו בנין, כעביה19/06/2005
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתגמ/ מק/ 3736/ 278שינוי גודל מגרש מינימלי וקו בנין, מגדל19/06/2005
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתמנ/ מק/ 2204הקטת קו בנין וחלוקה למגרשים, פסוטה10/10/2005
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 73שינוי קו בניין ושינוי בינוי , ראש פינה02/09/2005
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ בת191/ 074איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, ראש פינה