ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005005 מתאריך 18/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 04/ 2התנגדות לשינוי קו בנין קדמי לחניה ופרגולה
מבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
מבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 04/ 2מגורים + מסחר
מבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 04/ 2מגורים - יחידה אחת
מבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 04/ 2לגיטימציה לשינוים בשטח מגורים
ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 04/ 2אי מתן החלטה בדבר חיבור לתשתיות כבליות תת קרקעיות
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 04/ 2התנגדות להיתר בדבר מגורים חדשים