ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005007 מתאריך 30/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 04/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 04/ 2תביעת פיצויים
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 04/ 2מבנה מסחרי שימוש חורג
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 04/ 2תביעת פיצויים
משגב, כמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 04/ 2בנין חדש
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 04/ 2מגורים
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 04/ 2הגבהת קירות קיימים ובניית קיר חדש
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 04/ 2תוספת מעל בית קיים ומחסן
משגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 04/ 2מגורים