ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2005005 מתאריך 23/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 9409אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.03/06/2009
מעלה הגליל, מעלה נפתליתוכניתג/ 13592כביש עוקף מעונה17/08/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 13783עדי - תוספת 2 מגרשים בשכונת החרוב29/09/2005
מטה אשרתוכניתג/ 14247שדה תעופה מטה אשר
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14222שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים צמוד לדרך 85 ישן ובסמוך לדרך 85 ראשית מג'ד אלכרו
נצרתתוכניתג/ 14449שנוי בהוראות וזכויות בניה08/06/2005
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 14460משקי עזר מטולה08/06/2005
נהריהתוכניתג/ 14575טיילת דרומית, טקע מרכזי, נהריה08/06/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14714שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, והתווית דרך, ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14713שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח מגורים ב' צפון מערב, ירכא
נהריהתוכניתג/ 14760הגדלת אחוזי בניה ברח' בלפור פינת קפלן, נהריה20/08/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14757שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא19/03/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14841שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומלאכה זעירה, ירכא25/06/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14840שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ולגיטימציהלמבנה קיים, ירכא
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14839שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', אבו סנאן
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14837שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות, אבו סנאן25/09/2008
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14835הצרת רוחב דרך מס' 17 לרוחב 4 מ', ג'דיידה מכר27/03/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14826שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
נהריהתוכניתג/ 14880הגדלת אחוזי בניה ברח' הרצל, נהריה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 14950הוספת מגרש במושב זרעית09/08/2006
יקנעם עיליתתוכניתג/ 15053שינוי בהוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית08/12/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15141שטח לאזור לולים, גלעד