ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2005004 מתאריך 07/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 10917ניר דוד - גן גורו03/11/2005
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12273שכונה צפונית והתווית דרכים, ראמה07/07/2005
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12683הרחבת מושב דלתון04/09/2007
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12684מרכז לנופש דת ומורשת בגליל
יזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 13296קיבוץ גלעד - הרחבה10/05/2006
כרמיאלתוכניתג/ 14000מכוש - "איגלו"16/02/2006
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 14124אזור תעשיה בית העמק23/06/2005
מגדל העמקתוכניתג/ 14299התווית דרך גן ישראל-מגדל העמק31/08/2005
הגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ 14505שינוי הוראות בינוי08/06/2005
מבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14573צימרים-יבניאל23/10/2006
עפולהתוכניתג/ 14853פנחסוב, איחוד וחלוקה, רח' הקונגרס הציוני, עפולה24/07/2005
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14881שינוי יעוד מחקלאי לאזןר מגורים
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14911שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים,חורפיש
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15037תוכנית מתאר -טירת צבי30/05/2006
נצרת עיליתתוכניתג/ 15032נצרת עלית- הר יונה מערב28/08/2006
מרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 15041מושב דובב- הרחבה ב',17/03/2011
עמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 15050קיבוץ עין הנציב
מרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 15039הרחבה- מושב חזון19/01/2009
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15109כיסרא שכונה לחילים משוחררים20/03/2008
מגדל העמקתוכניתג/ 15135התחדשות עירונית מתחם הנשיאים18/11/2008
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 15158שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים