ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2005001 מתאריך 31/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתגמ/ מק/ 5966/ 256הקטנת קו בנין מדרך ארצית, מגדל08/03/2006
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 31איחוד וחלקה, אעבלין
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 097איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי הוראות, דה אליעזר22/08/2005
משגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 5הקטנת קו בנין קדמי, סלאמה22/03/2005
משגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 2תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעים21/04/2005
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 4איחוד וחלוקה מחדש, בשטחים למבני ציבור, גבעת אבני04/08/2011
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 293מתן לגיטימציה לבניה קיימת, סולם19/06/2005
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתמנ/ מק/ 0304שינוי קווי בנין, חורפיש
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 32איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי הוראות בינוי והפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת,10/10/2005
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 20שינוי קו בנין ותכסית, יפיע31/07/2005
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 9132/ 294שינוי הוראות בינוי במגרש מגורים ב' 28-26, עילבון30/11/2005
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1045שינוי קו בנין, נצרת30/06/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 077איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין , דישון20/07/2006
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 9334/ 046שינוי בינוי מבניה רוויה מדורגת ליחידות צמודות
יזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתיז/ מק/ 8630/ 01התחברות לתחנת דלק, גבעות עוז31/07/2005
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ גבת191/ 072איחוד וחלוקה והחלפת שטחים, אזור תעשיה - צחר, ראש פינה07/02/2006
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1053שינוי קו בנין ותכסית, נצרת30/06/2005
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1048שינו קו בנין ותכסית17/01/2006
הגליל העליוןתוכניתגע/ מק/ 109איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, קדרים09/01/2006