ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005012 מתאריך 22/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 05/ 2מגורים מעל קומת עמודים
מרום הגליל, ספסופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 05/ 23 יח' אירוח מעץ
הגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 05/ 2התר למגורים
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 05/ 2מגורים - ארבע יחידות