ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005013 מתאריך 01/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 05/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 05/ 2תוספת לבית קיים
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 05/ 2בקשה לבנין חדש בן 7 יחידות דיור
בקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 05/ 2מגורים בשטח של 68 מ"ר
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 05/ 2תוספת למבנה קיים
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 05/ 2שינוי במדרגות + משטח מרוצף