ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2005013 מתאריך 03/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגלילתוכניתג/ 8292חמדת ימים, טירת יעל10/04/2011
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8942מורדות רכס הרי נפתלי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 13138קיבוץ כפר החורש
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13343הרחבת תחום הבניה, עילבון
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 13885מחצבת שיש יפתח08/11/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 15095מתאר מפורטת - כפר חורש