ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005014 מתאריך 09/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11594שינוי יעוד אלוני אבא, מתאר 103/11/2005
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 9494שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך גישה, שינוי למתאר, נחף25/01/2006
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12412קבוץ מגידו31/08/2005
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14005דרך לשכונה אורנים: