ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2005013 מתאריך 25/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14105שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא:
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14241שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים משולב במסחר, ירכא:
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14706שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14809ביטול דרך גישה, ריינה24/01/2007
נצרתתוכניתג/ 14938מרכז מסחרי ומשרדים, נצרת04/09/2006
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14990יעוד שטח לחקלאי מיוחד, רוני עוזר, כפר יחזקאל20/08/2006
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15118הצרת רוחב דרך, כפר כנא28/09/2006
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 15116שינוי מיקום דרך גישה למקלט, רמת ישי12/12/2006
נצרתתוכניתג/ 15173מרכז עסקים, אלוופא, נצרת31/12/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15194שינוי יעוד נקודתי ממגורים ב' לבית אבות, ירכא
נצרתתוכניתג/ 15225שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת08/11/2006
נצרתתוכניתג/ 15226שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת09/08/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 15244חוות לולים, קיבוץ אלונים28/08/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 15245חוות לולים, קיבוץ אלונים28/08/2006
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15264הרחבה נקודתית למגורים, עין מאהל
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15262רהתכנון שצ"פ ומבנה ציבור, עילוט26/02/2007
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15261ביטול דרך גישה למגרש, יפיע31/12/2006
נצרתתוכניתג/ 15285שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית דרך גישה, נצרת10/04/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 15434שינוי בינוי קורן צפון, מעלות תרשיחא26/02/2007