ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2005004 מתאריך 30/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 2001/ 31שינוי קו בנין, כאבול13/11/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 76שינוי קו בנין, אעבלין13/09/2004
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 911/ 12שינוי קו בנין, בוסמת טבעון31/07/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 33שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך גשה , אעבלין30/06/2005
משגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 3שינוי קו בנין, כאמנה31/07/2005
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2004/ 56שינוי קו בנין, איחוד מגרשים, שלומי17/07/2005
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 6765/ 3שינוי קו בנין, כאוכב אל היג'א17/11/2005
מטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 5שינוי קו בנין , רגבה21/12/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 04/ 46הקטנת קו בנין , סחנין30/11/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 105הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין, רמות נפתלי17/07/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 04/ 58קביעת קו בנין, שינוי למתאר - סחנין09/01/2006
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 03/ 26שינוי קו בנין, ביר אל מכסור22/03/2006
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 05/ 01שינוי נסיגות קו בנין, עראבה22/08/2005
מרום הגליל, ספסופהתוכניתמה/ מק/ 8202/ 1איחוד וחלוקה והרחבת דרך, ספסופה