ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2005015 מתאריך 07/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12158אזור קייט ונופש, דגניה ב'08/11/2005
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12134מחצבת גולני, טוראן27/03/2006
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 12739מפטמה לבעלי חיים, מזרח ברכת רם19/03/2006
גולן, הגליל העליוןתוכניתג/ 13163שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה12/10/2008
הגלבוע, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14610שמורת טבע נחל תבור, הרחבה24/04/2012
גולןתוכניתג/ 14752שמורת טבע, מסיל עסניה03/11/2005
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15007שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, כפר חורפיש
גלילית מחוז צפון, מעלה נפתלי, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15134אזור מסחרי , צומת פקיעין
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 15189שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 15304שינוי יעוד קרקע לתיירות ונופש, עבדון
גולן, הגליל העליוןתוכניתג/ 15394שמורת טבע נחל חרמון, הרחבה09/04/2008