ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2005001 מתאריך 15/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 14961הגדלה נקודתית בזכויות בניה, סכנין
לב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15006שינוי יעוד למגורים, שינוי קוי בניין והזזת שצ"פ, דיר חנא
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15005שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לתעשיה זעירה, לגיטימציה, והעתקת סובה, סכנין25/06/2006
לב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15004התויית דרך גישה באזור מבני ציבור ושטח ספורט, דיר חנא15/02/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15131ביטול דרך מס' 8 והצעת דרך גישה חלופית, סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15130איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי תוואי דרך גישה וביטול שצ"פ, סכנין
לב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15103שינוי תוואי דרך גישה והרחבתה, דיר חנא
לב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15148שינוי תוואי דרך מס' 23, קביעת קוי בניין והגדלת זכויות, דיר חנא
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15147שינוי יעוד חלק משטח פרטי פתוח למגורים א', סכנין09/07/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15146שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח משולב מגורים ושב"צ, סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15145הגדלה נקודתית של זכויות בניה והקטנת קוי בניין, סכנין15/02/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15177שינוי תוואי דרך מס' 30, סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15176הגדלה נקודתית של זכויות בניה בשטח בנוי, סכנין04/09/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15216הגדלת זכויות בניה נקודתית, סכנין10/06/2007