ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2005009 מתאריך 04/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12903שכונה צפונית
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13046שינוי מערך הדרכים בסח'נין - רביע דרום מערבי (רביע 3)
מטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חברים16/02/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13443שינוי מערך הדרכים בסכנין - רביע צפון מזרחי
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13539תכנית מתאר לדרכים בסכנין - גיליון 4 - רביע דרום מזרחי
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13661שכונת בנימין - מסחה החדשה19/03/2009
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14088הרחבה דרום מזרחית של מושב אחיהוד
הגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 14001יער עין דור18/11/2008
משגב, שכניהתוכניתג/ 14117שכניה22/03/2007
משגב, רקפתתוכניתג/ 14193הרחבת רקפת, שינוי לג/ במ/ 131, ג/6087, ג/5900
משגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 14453שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14827הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין
הגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 14991תכנית מתאר- קיבוץ עין חרוד08/01/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15341הרחבת אזור מגורים, שומרה
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 15442כפר ורדים שלב ג' - שנוי לתכניות