ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005026 מתאריך 31/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה חרמון, מסעדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
מעלה חרמון, בוקעאתהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 05/ 2היתר למגורים
מטה אשר, בית העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 05/ 2הקמת תורן תקשורת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 05/ 2אי נתינת היתר בדבר תורן תקשורת במשך 90 יום
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 05/ 2לגיטימציה לקיים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 05/ 2מגורים