ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2005027 מתאריך 07/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 05/ 2תוספת למבנה קיים
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 05/ 2לגיטימציה לבניית חניה + מחסן
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 05/ 2היתר לבנין מגורים
מטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 05/ 2בניית גדר