ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2005005 מתאריך 30/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 298/ 1שינוי בקו בנין, מכמנים19/06/2005
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 36שינוי גודל מגרש מינימלי, קו בנין ותכסית, כאבול09/01/2006
הגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 39שינוי קו בנין קדמי, טייבה09/11/2006
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1513שינוי קו בנין, קרית שמונה28/11/2005
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 01חלוקת מגרשים , עין העמק31/07/2005
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 03שינוי קו בנין , יוקנעם - מושבה31/07/2005
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 02שינוי קו בנין, שעב10/10/2005
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1518הגדלת מס' יח"ד , קרית שמונה10/10/2005
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 296חלוקה בהסכמה בין שותפים, כפר תבור13/11/2005
משגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 5הקטנת קו בנין , כמאנה10/10/2005
משגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 4הקטנת קו בנין, כמאנה10/10/2005
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2004/ 85שינוי קו בנין, שלומי
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2004/ 90שינוי קו בנין, שלומי22/08/2005
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2004/ 93שינוי קו בנין, שלומי
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 04/ 68שינוי קו בנין, כפר מנדא
משגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 12712/ 1שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון09/01/2006
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעלות-תרשיחאתוכניתמג/ מק/ 2004/ 63שינוי לתכנית אזור תעשיה " קורן מערב"30/11/2005
הגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ גל/ מק/ 73איחוד וחלוקת שכונת בנים, בית אלפא22/08/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 04/ 52איחוד וחלוקה, הקטנת שטח קו בנין, אעבלין
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 20איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרך, בסמת טבעון18/03/2010
טבריהתוכניתטה/ מק/ 10484/ 4שינוי קו בנין צידי, בקומת קרקע וקומת כניסה, טבריה17/07/2005
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 19איחוד וחלוקה שטח מגורים ומבני ציבור, תמרה10/10/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 04/ 38איחוד וחלוקה בהסכמה ושינו קו בנין, כפר מנדא07/09/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 04/ 24שינוי קו בנין, כפר מנדא17/07/2005
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 20שינוי קו בנין, עילוט
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 16שינוי קו בנין , עילוט16/05/2006
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 21איחוד וחלוקה להסדרת דרכי גישה, יפיע
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 44שינוי קו בנין, יוקנעם עילית30/11/2005
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 31,חלוקה והגדלת מס' יח"ד , רמת ישי27/11/2005
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 4340/ 43שינוי קו בנין , יוקנעם עילית26/04/2006
יזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתיז/ מק/ 4520/ 01הסדרת שטח להגדלת רפת, רמות מנשה07/09/2005
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1058איחוד וחלוקה ושינוי הוראות , נצרת28/11/2005
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1069איחוד וחלוקה מחדש ושינוי גודל מגרש28/05/2006
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 11053/ 8שינוי הוראות נספח בינוי, כרמיאל19/02/2006
טבריהתוכניתטה/ מק/ 10484/ 3שינוי קו בנין, , טבריה17/07/2005
טבריהתוכניתטה/ מק/ 287/ 21הרחב של דרך קיימת , טבריה05/01/2006
טבריהתוכניתהט/ מק/ 3449/ 8שינוי בינוי למגרשים שיעודם צמודי קרקע. טבריה17/07/2005
טבריהתוכניתטה/ מק/ 4449/ 2שינוי גבול בניה, טבריה17/07/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 05/ 02הקטנת קו בנין, כפר מנדא17/11/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 04/ 78שינוי קו בנין, כפר מנדא10/10/2005
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 04/ 48שינוי קו בנין, ביר אל מכסור17/11/2005
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 23שינוי קו בנין , שעב24/06/2007
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 298הקלה בקו בנין, סולם17/11/2005