ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005021 מתאריך 19/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט20/12/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
גולן, נובתוכניתג/ 13608שמורת טבע , אירוס ביצות, נוב23/11/2005
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14002שינוי ממבני ציבור ל- 5 מגרשי מגורים25/01/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14109חלוקה למגרשים, הסדרת גישה מטורית ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקוי בנין-ריינה:08/01/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14148הרחבת הישוב כחל12/12/2006
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתבש/ 20040232בקשה להיתר בניה לפי סעיף 97ב'