ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2005012 מתאריך 12/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 10699הרחבת הדרך הקיימת מס' 60, שינוי למתאר, נצרת08/11/2010
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 9953יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתאר09/07/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 11490מושב אמנון, מתאר 1
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12121בית הילל
טבריהתוכניתג/ 12643בניין העירייה החדש, טבריה23/11/2005
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 13275דבוריה שכונה מערבית
הגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 13646יראון - הרחבה קהילתית06/03/2006
מטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 13671אזור מבני משק05/01/2006
מטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 13730תכנית מפורטת למגורי החברים27/02/2006
נצרת עיליתתוכניתג/ 14275שינוי יעוד מגרש מס' 13 מתעשיה למסחר29/12/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14561מושב עין יעקב, שינוי לתכנית ג/1885 וג/ 1053523/06/2008
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 14645הרחבת מושב מעלא גמלא ב- 38 יחידות דיור בתחום04/09/2007
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 14702שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וליגיטימציה למבנה קיים,דיר אל אסד20/12/2005
כרמיאלתוכניתג/ 15052המהווה שינוי לתוכנית ג/ 1002229/12/2005
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 15165קיבוץ הגושרים- חלוקת אזור המגורים08/11/2007
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15495שלומי- מורד הנחל א'23/10/2012
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15500הקמת שכונת מגוריםדרום מזרחית-יפיע
נצרתתוכניתג/ 15470תכנון שכונת מגורים מערבית-נצרת