ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2005018 מתאריך 13/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12334תחנת תידלוק ומסחר, שפרעם16/07/2012
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 12624הרחבת אזור תעשיה צח"ר,
מטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 13617אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות26/11/2009
גולןתוכניתג/ 13606שמורת טבע, רכס בשנית12/01/2006
גולןתוכניתג/ 13604שמורת טבע , נחל אל על23/11/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מתתתוכניתג/ 14110שינוי לתכנית מצפה מתת
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14334שינוי יעוד לתיירות ונופש , גורן09/07/2006
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 14478שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, חברת מקורות08/11/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14605שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מושב גורן26/06/2008
גולןתוכניתג/ 14752שמורת טבע, מסיל עסניה03/11/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14831שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, גורן
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 15030חקלאי מיוחד ודרך חקלאית, מעלה גמלא24/01/2007
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15071שינוי יעוד משטח מלונאות לאזור מגים, בית ג'אן26/02/2007
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15208שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כסרא09/07/2006