ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2005019 מתאריך 17/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 6799שנוי יעוד למגורים, ג'ת
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12029שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12420שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', ינוח12/12/2007
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13375שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'18/08/2008
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13489שנוי יעוד קרקע למגורים א' ודרך בג'ת הגלילית20/02/2008
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13549שינוי לתכנית ג/5180 מחקלאי למגורים א' - ינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13891שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - ינוח:
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14073שינוי יעוד השטטח מחקלאי ודרכים למגורים ודרכים-ינוח ג'ת:
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14339שינוי יעוד למגורים א' 3, שינוי לתכנית ג/ 5180-ינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14451שנוי לתכנית ג/ 5180 ינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14481שינוי לתוכנית ג/ 5180 שבתוקף, בינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14483שינוי יעוד למגורים א' ודרך גישה, שינוי לתוכנית ג/ 2640 וג/ 5180 בינוח
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14585שנוי יעוד מחקלאי למגורים שנוי לג/ 9655 , ג'ת
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14604שינוי יעוד מחקלאי למגורים,שפ"פ ודרך שינוי לג/ 5180
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14952שנוי יעוד מחקלאי ומגורים למגורים ודרכים, ינוח
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14955שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום08/11/2005