ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2005028 מתאריך 09/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, נובתוכניתג/ 12834אתר קומפוסט, מזרחית למושב נוב08/08/2007
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13283חוות לולים, גשר הזיו20/08/2007
מטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 13617אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות26/11/2009
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13889שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון23/01/2008
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14428חקלאי מיוחד, בית אריזה, תמרה
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14944אתר כרייה, אבן ושיש, ג'ת05/01/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14948שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, עין יעקב
מרום הגליל, פרודתוכניתג/ 15151מאגר פרוד, קבוץ פרוד
מרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 15152תיירות משולב באומנות, עמוקה
עמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 15153שמורת טבע עין אור15/05/2011
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15305גן אירועים מבואות נין
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15516יעוד שטח ללוא , טמרה26/12/2007
צפתתוכניתג/ 15610שינוי והתאמה באזור מלונאות קיים, מצפה הימים, צפת