ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2005020 מתאריך 21/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 13179שינוי יעוד למגורים טמרה30/04/2007
נצרתתוכניתג/ 13830שינוי בהוראות וזכויות בניה באיזור מסחרי:05/02/2006
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13900שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:12/01/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14362הקטנת סובה ושינוי בקו בנין-ריינה16/02/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14545ריתכנון שכונת מגורים ריינה29/12/2005
יקנעם עיליתתוכניתג/ 14613פארק עירוני והסדרת מערכת דרכים, יקנעם עילית05/01/2006
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 14854ביטול דרך מס' 121 והשלמת דרך משולבת מס' 164, מג'דל שמס
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 14959שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', והתויית דרך, נחף
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 14998שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', נחף
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15008הקצאת שטח לחטיבה עליונה, תמרה31/12/2006
יקנעם עיליתתוכניתג/ 15053שינוי בהוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית08/12/2005
נצרתתוכניתג/ 15042שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת29/12/2005
הגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15184דרך מחברת בין הכפר נין לכפר דחי
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 15182יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל
הגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 15250תחנת תדלוק בנעורה
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 15248מסחר במושב בצת21/05/2007
נהריהתוכניתג/ 15247מרכזון מסחרי, נהריה הירוקה, נהריה
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15319שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעון22/07/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15409שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 15431שינוי תוואי דרך מס' 11, טורעאן05/06/2008
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15451יעוד שטח חקלאי למתקן הנדסי, תמרה
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 15559יעוד שטח למגורים מיוחד, גדעונה
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 15571יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל28/08/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15572שינוי יעוד מחקלאי למגורים, נין
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15595יעוד שטח לאזור אחסנה ומלאכה, תמרה
הגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 15594מתקן הנדסי, תחנת פרדס תענך, גן נר28/06/2007