ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2005022 מתאריך 14/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14639שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח תעשיה ומסחר, בכניסה לירכא, ירכא
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 14770שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקת קרקע, חג'אג'רה
נצרת עיליתתוכניתג/ 14902הגדלת זכויות בניה ב-3 מגרשים, נצרת עלית
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14900שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', מג'ד אל כרום
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15102שינוי יעוד נקודתי למגורים, לגיטימציה למבנה קיים, עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15142שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים א', סכנין
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15141שטח לאזור לולים, גלעד
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 15169שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ולגיטימציה, דיר אל אסד
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 15283שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז ספורט משולב מגורים ושצ"פ, אל שג'ור
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15349בריכת מים של מקורות, עראבה23/01/2008
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 15362שנוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים א, צפון הישוב ראמה
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15374שינוי יעוד משטח חקךאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך דרום עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15373הגדלת אחוזי בניה נקודתית בשטח הבנוי בסכנין
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15391שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותיירות צמוד לכביש כניסה לירכא
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15347שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומלאכה זעירה, עראבה
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15573שינוי והתאמת יעודי קרקע למלונאות, מגדל28/06/2007
נהריהתוכניתג/ 15621מתחם הפינה (פינת הרחוב ויצן-סואלד) בנהריה13/03/2007